وایرکات فلز ارزان

اکتبر 2, 2020
وایرکات فلز

وایرکات فلز

وایرکات فلز دستگاه وایرکات فلز یا ماشین کاری تخلیه ی الکتریکی سیمی، فرآیند ماشین کاری فلز است که طی آن یک ابزار هزاران جرقه را از […]