برش وایرکات

برش وایرکات انواع فویل
برش وایرکات انواع فویل
اکتبر 9, 2020
تولید لوستر با لیزر
تولید لوستر با لیزر
اکتبر 15, 2020

برش وایرکات

برش کاری سیمی ( Wire-Cut EDM)

برشکاری سیمی وایرکات که تحت عنوان وایرکات شناخته می شود، برش وایرکات روشی دقیق و مقرون به صرفه برای برشکاری فلزات است. برش وایرکات خصوصاً در مواردی که لازم است قطعه فلزی بدون فشار و استرس برش داده شود، به دلیل ماهیت برش وایرکات که در آن هیچ تماس و نیرویی به قطعه وارد نمی شود، از برش وایرکات جهت انجام برش استفاده می شود. برای مثال برش وایرکات برای برش دادن قطعات ظریف و کوچک گزینه مناسبی است.

در روش برش وایرکات ، یک سیم فلزی باریک به عنوان الکترود برشکاری مورداستفاده قرار می گیرد.

دستگاه برش وایرکات ، از جریان الکتریکی برای برش دادن فلزات رسانا استفاده می کند. به این صورت که یک سیم فلزی باریک به عنوان الکترود برشکاری مورداستفاده قرار می گیرد. سیم برش وایرکات در نقش کاتد ظاهر شده و وظیفه تخلیه جریان الکتریکی را از طریق آند (قطعه فلزی) به عهده دارد. کیفیت برش در روش برش وایرکات به گونه ای است که با به جا گذاشتن سطحی هموار، خطوط برش را از هرگونه پولیش کاری و پرداخت نهایی بی نیاز می کند. از دیگر مزایای برش وایرکات می توان به مقرون به صرفه بودن برش وایرکات برای تولید با تعداد پایین و یا نمونه سازی اشاره نمود.