برش ورق فویل

ورق پانچ
ورق پانچ
ژوئن 7, 2021
ساخت ماکت المان های شهری
ژوئن 7, 2021

برش ورق فویل

برش وایرکات انواع فویل که باعث ذوب شدن فویل می شود . این عمل ذوب شدن در داخل مایع آب مقطر به عنوان یک مایع دی الکتریک انجام می شود. با استفاده از این مایع قطعه به سرعت خنک می شود همچنینی محل برش ورق فویل نیز شست و شو می شود. قطعه و برش  انواع ورق فویلی که برای برش استفاده می‌شود میتوانند مانند آلومینیوم بسیار نرم و نازک باشد و یا مانند فولاد بسیار سخت و محکم باشد. مهم ترین نقش در سیستم برش ورق فویل ، سیم وایرکات است.

در روش برش ورق فویل ، یک سیم فلزی باریک به عنوان الکترود برشکاری مورداستفاده قرار می گیرد.

خدمات وایرکات و برش وایرکات انواع ورق فویل و فلزات با دقت بالا و قیمت مناسب انجام می شود.