برش وایرکات انواع فویل

ساخت ماکت لیزری
ساخت ماکت لیزری
اکتبر 9, 2020
برش وایرکات
برش وایرکات
اکتبر 9, 2020

برش وایرکات انواع فویل

برش وایرکات انواع فویل که باعث ذوب شدن فویل می شود . این عمل ذوب شدن در داخل مایع آب مقطر به عنوان یک مایع دی الکتریک انجام می شود. با استفاده از این مایع قطعه به سرعت خنک می شود همچنینی محل برش وایرکات فویل نیز شست و شو می شود. قطعه و برش وایرکات انواع فویلی که برای برش استفاده می‌شود میتوانند مانند آلومینیوم بسیار نرم و نازک باشد و یا مانند فولاد بسیار سخت و محکم باشد. مهم ترین نقش در سیستم برش وایرکات انواع فویل، سیم وایرکات است.

 

این سیم در نقش انتقال دهنده جرقه است و باید رسانای خیلی خوبی برای اینکار باشد . در سیستم برش وایرکات انواع فویل از دو سیم استفاده می‌شود. یکی از سیم ها به صورت رفت و برگشتی می باشد و سیم دیگر به نام سیم مصرف کننده نامیده می‌شود .سیم های مصرف کننده به صورت یکبار مصرف در دستگاه ها قرار می گیرند و با هر بار استفاده باید تعویض شوند. سیم های رفت وبرگشتی عمدتاً از مولیبدن و تنگستن در آنها استفاده شده است .

در روش برش وایرکات انواع فویل، یک سیم فلزی باریک به عنوان الکترود برشکاری مورداستفاده قرار می گیرد.

خدمات وایرکات و برش وایرکات انواع فویل و فلزات با دقت بالا و قیمت مناسب انجام می شود.