وایرکات فلز

خدمات برش لیزری
خدمات برش لیزری
سپتامبر 21, 2020
سینی استیل برش لیزری
سینی استیل برش لیزری
اکتبر 2, 2020

وایرکات فلز

دستگاه وایرکات فلز یا ماشین کاری تخلیه ی الکتریکی سیمی، فرآیند ماشین کاری فلز است که طی آن یک ابزار هزاران جرقه را از یک قطعه ی فلزی تخلیه میکند. این نوع از ماشین کاری وایرکات فلز که فرآیندی غیر قراردادی است، روی مقاومت قطعات در مقابل فرآیندهای ماشین کاری کار میکند، اما وایرکات فلز فقط در صورتی ممکن است که این قطعات رسانای برق باشند.

قطعات وایرکات فلز معمولاً غیر آهنی هستند و شامل وایرکات فلز استیل، وایرکات فلز تیتانیوم، وایرکات آلیاژها، برنج و بسیاری فلزهای دیگر میشوند. در وایرکات، فلز را نمیبرند بلکه آن را ذوب یا بخار میکنند و ضمن اینکه وایرکات فلز خط خیلی دقیقی ایجاد میکند، خرده های کمی باقی می گذارد.

از آنجا که وایرکات فلز مورد استقبال عظیم صنایع مختلف قرار گرفته، کاربردهای متنوعی برای ماشین کاری تخلیه ی الکتریکی ایجاد شده است. وایرکات فلز چند کاره است، میتواند فلزهای سخت را ببرد و فضای کار چندان وسیعی نیز نمیخواهد.