سینی استیل برش لیزری

وایرکات فلز
وایرکات فلز
اکتبر 2, 2020
پایه مینی فارسی بر
پایه مینی فارسی بر
اکتبر 2, 2020

سینی استیل برش لیزری

برای تولید قطعات فلزی سینی استیل برش لیزری، اولین قدم طرح و نقشه ی سینی استیل می باشد. در همین قدم اولیه برآوردهایی نسبت به قیمت تخمین زده می شود اما نهایی نمی شود.

برش لیزر قطعات سینی استیل

قطعات تزئینی از جمله قطعات دکوراسیون (مانند سینی استیل برش لیزری، قفسه ها و ماکت ها و غیره)، قطعات کاربردی (مانند ساعت و چهار پایه و غیره) و قطعات سرگرم کننده همواره پر مصرف هستند. سینی استیل برش لیزری با روش های مختلفی ممکن است ساخته شوند. روش های ماشینکاری و یا قالب سازی از روش های مرسوم ساخت سینی استیل برش لیزری است. برش لیزر قطعات تزئینی نیز جزء روش های ساخت اینگونه قطعات به شمار می رود.