ورق پانچ

ورق پانچ

ژوئن 7, 2021
ورق پانچ

ورق پانچ

ورق پانچ ورق پانچ تا ضخامت‌های معین و بسته به جنس ورق پانچ ، ورق فلزی تحت فشار پرس دستگاه پانچ قرار می‌گیرد و با ایجاد […]